Brief marketingowy

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe odpowiedzi. Pozwoli nam to przygotować propozycję działań marketingowych dostosowanych do Państwa firmy i potrzeb.

(Opis firmy i produktów oraz wskazanie tych najbardziej istotnych.)

(Na jakim terenie działa firma? Na jakim obszarze ma być prowadzona kampania? Miasto, województwo itp.)

(najważniejsza konkurencja Państwa firmy)

(Co wyróżnia Państwa firmę od konkurencji? Jakie cechy i wartości?)

(Jakie dotychczasowe działania promocyjne były podejmowane?)

(Czy istnieją formy reklamy, które szczególnie chcieliby Państwo wykorzystać? Słowa kluczowe, media itp.)

(Wszystkie dodatkowe informacje, które mogą okazać się przydatne.)